de communicatiekoffer

Mevr. Chantal Barten heeft zich als logopediste gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatie(hulp)middelen en sociale vaardigheidstraining voor kinderen met een autismespectrumstoornis in het lager onderwijs. Voor de uitwerking van de Communicatiekoffer is zij uitgegaan van de behoefte van het kind en de leerkracht om zo te komen tot effectieve materialen die makkelijk inzetbaar zijn en handig en praktisch in het dagelijks gebruik. Kinderen hebben vooral behoefte aan hulpmiddelen in het twee- en driedimensionale vlak. Er is een visuele ondersteuning nodig, iets tastbaars, iets wat een houvast biedt in een gesprek.

De communicatiekoffer bevat communicatiehulpmiddelen voor 5 tot 12 jarigen met aandacht voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Ook voor kinderen met ADHD, ADD, … bevat deze koffer heel wat waardevolle facetten.

Hieronder krijgt u een overzicht van wat de communicatiekoffer bevat.

 

1. De praatwekker

Het is van groot belang dat kinderen hun tijd leren beheren. Via de praatwekker wordt dit visueel en auditief duidelijk gemaakt.

2. De stille vuist

Dit is het vormen van een stille, gebalde vuist om non-verbaal aan te geven dat je de beurt wil.

3. Het om-de-beurt-praten-doosje 

Dit is een doosje om het beurt wisselen aan te leren en te bevorderen.

4. De praatmeter

Dit is een visueel hulpmiddel om de luidheid van de stem inzichtelijk te maken. Met een klemmetje kun je aangeven welke luidheid je verwacht van de kinderen. Aan aangepaste versie met sclera zie je onderaan.

5. De gevoelenskaart

Met deze kaart leren kinderen hun eigen gevoelens herkennen en er betekenis aan geven. Ook leren kinderen de gevoelens van anderen herkennen

6. De praatdomino

Deze domino wordt gebruik om een gebeurtenis goed en duidelijk te verwoorden, alsook om juiste informatie over te brengen. Deze domino biedt de kinderen heel wat steun en zekerheid.

7. De gesprekskaart

Dankzij deze kaart krijgt het kind inzicht in de aanloop naar een conflict, het conflict zelf en de afloop ervan. Het kind leert eveneens nadenken over zijn rol in het geheel. Tevens gaan we samen op zoek naar een oplossingsgerichte aanpak.

8. De WhisperPhone

De whisperPhone is een hulpmiddel voor kinderen die heel luid spreken. Hun stem klinkt een tienmaal keer zo hard waardoor de leerling zijn volume dempt.

9. Communicatiehulpbladen

Dit zijn een aantal stappenplannen met een aantal belangrijke items zoals : zo luister je goed, zo hou je voldoende afstand in een gesprek, zo reageer je goed als je boos bent,….

In onze school werden de diverse hulpmiddelen uitgebreid besproken. We selecteerden deze die binnen onze school en binnen de GON een grote meerwaarde kunnen hebben. Momenteel worden oa. de whisperphone, de praatdomino, de gevoelenskaart, de gesprekskaart en de praatmeter “uitgeprobeerd” met positieve resultaten. Tevens werden aanpassingen gedaan met sclera. 

Voor meer info, kun je steeds bij mij terecht.

Klaar Hoornaert,

Logopediste,

GON-begeleidster