Beste ouder,

 

Eerst en vooral willen wij u danken dat u voor onze school kiest. Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

 

De directie en het schoolteam, wij zullen ons ten volle inzetten voor opvoeding, onderwijs, verzorging en therapie zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.  Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken.

 

Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

 

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen.  Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

 

Bij vragen of problemen staan we steeds klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen.

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Het deel I bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

 

In het deel II vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.

 

In het deel III vind je het pedagogisch project.

 

In een deel IV vindt u het reglement voor de bus terug.

 

Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

 

 

Beste leerling ,

Welkom in onze school ! Wij wensen jou een mooi, boeiend en leerrijk schooljaar toe  en hopen dat jij je thuis voelt in onze school !

 

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

SCHOOLBROCHURE

Schoolbrochure en reglement

2021 - 2022

Download
schoolbrochure en - reglement
2022-2023 Schoolbrochure en reglement de
Adobe Acrobat document 546.3 KB